ARDURADUNAK-Iradokizunak bideratzen

Familia-Ikastola komunikazioa errazteko, gogoratu ikastolarekin komunikatu zaitezketela, bai tutoretzarekin lotutako gaiak, bai administrazioarekin edota idazkaritzarekin lotutako gaiak, bai bestelako gaien ingurukoak, aukera hauen bidez:

  • Tutorearekin zuzeneko harremana
    • Ebaluazio bakoitzaren ondoren tutore pertsonala familiarekin harremanetan jarriko da.
    • Egoerak edo gertaerak eskatzen duen bakoitzean, tutorea harremanetan jarriko da familiarekin. Alderantziz ere berdin.
  • Posta elektronikoa: ikastola@jakintza.eus. Tutoreen edo ikastolako beste pertsona batzuen posta elektronikoen bidez ere egin dezakezue.
  • Telefonoa: 943 16 05 40

Uneoro arretarik onena bermatzeko, komeni da hori egitea aipatutako ordena errespetatuz, beste bide batez bidera daitezkeen gaiekin telefonoa ez kolapsatzeko.

Batxilergoko BATZORDEAren osaketa:

  • Ikasleak: Gela bakoitzean 2 ordezkari hautatu dira. DBHOn lau gela direnez, 8 ikasle izango dira Batxilergoko Batzordean ordezkari.
  • Irakasleak: Batxilergoko klaustroak 2 irakasle izendatu ditu ordezkari.
  • Gurasoak: Batxilergoan seme-alabak dituztenen artean hautatuko dituzte, dagoneneko ordezkari hautatuak izan direnen gurasoak at gelditzen direlarik. Gela bakoitzean 2 ordezkari izango direnez, 6 guraso izango dira Batxilergoko Batzordeko partaide.